The creations of Fréderique Vanvlasselaer are a tribute to the everyday.

The work is characterized by its organic character and meticulous finishing.  The subtle shapes and minimal use of color create a unique and intense experience of our daily rituals. 

De creaties van Fréderique Vanvlasselaer zijn een eerbetoon aan het alledaagse. 

Het werk kenmerkt zich door het organische karakter en de tot in de puntjes verzorgde afwerking. De subtiele vormen en minimaal kleurgebruik zorgen voor een unieke en intense beleving van onze dagelijkse rituelen. 

Small scale, authenticity and craftsmanship are the trademark of Fréderique Vanvlasselaer. Fréderique strives for quality and perfection. The love for material and technique is fascinating her. Sustainability is conected with design, with her Slow Design she hopes to encourage people to deal more consciously with overconsumption and thus avoid unnecessary space being taken by worthless objects, but rather create space for meaningful products.

Kleinschaligheid, authenticiteit en vakmanschap zijn het handelsmerk van Fréderique Vanvlasselaer. Fréderique streeft kwaliteit en perfectie na. De liefde voor materiaal en techniek is bijzonder groot. Duurzaamheid is verbonden aan design, met haar Slow Design hoopt ze mensen aan te zetten om bewuster om te gaan met overconsumptie en zo te vermijden dat onnodig plaats wordt ingenomen door waardeloze objecten, maar eerder ruimte wordt gecreëerd voor zinvolle producten.

 

WORK

+32 476 41 27 93

BTW BE 0758 497 537

  • White Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
© 2020 Fréderique Vanvlasselaer.  All rights reserved.